We see that your browser language is set to British English, please choose our UK website to browse the most relevant content for you. Hemos detectado que tu idioma de navegación es el Español, por favor visita la versión española de nuestra web. Abbiamo notato che la lingua del tuo browser è in italiano, per favore visita la versione in italiano del sito. Nous constatons que la langue de votre navigateur est définie sur le français, vous pouvez visiter la version française de notre site Web. Wir haben festgestellt, dass die Sprache Ihres Browsers auf Deutsch eingestellt ist. Hier können Sie die deutsche Version unserer Website besuchen. Vi ser att din webbläsare är inställd på svenska som språk, vänligen besök den svenska versionen av hemsidan.
USD
Amerika USA , Amerika Annapolis , USA Newport , USA Mexiko , Amerika La Paz , Mexiko Atlanten La Rochelle , Atlanten Bretagne , Atlanten Teneriffa , Atlanten Bahamas Abaco , Bahamas Exumas , Bahamas Karibien Antigua , Karibien Belize , Karibien Brittiska Jungfruöarna , Karibien Kuba , Karibien Grenada , Karibien Guadeloupe , Karibien Martinique , Karibien Saint Martin , Karibien Amerikanska Jungfruöarna , Karibien Indiska oceanen Maldiverna , Indiska oceanen Seychellerna , Indiska oceanen Medelhavet Kroatien , Medelhavet Dubrovnik , Kroatien Pula , Kroatien Trogir , Kroatien Šibenik , Kroatien Frankrike , Medelhavet Korsika , Frankrike Franska Rivieran , Frankrike Grekland , Medelhavet Aten , Grekland Korfu , Grekland Kos , Grekland Lavrion , Grekland Lefkas , Grekland Paros , Grekland Italien , Medelhavet Neapel , Italien Sardinien , Italien Sicilien , Italien Montenegro , Medelhavet Spanien , Medelhavet Balearerna , Spanien Turkiet , Medelhavet Skandinavien Norge , Skandinavien Sverige , Skandinavien Asien Thailand , Asien Södra Stilla havet Australien , Södra Stilla havet Nya Kaledonien , Södra Stilla havet Tahiti , Södra Stilla havet
Rekommenderade destinationer Saint Martin , Karibien Tahiti , Södra Stilla havet Grekland , Medelhavet Kroatien , Medelhavet Balearerna , Medelhavet Exumas , Bahamas
Båtchartrar
Full service
Flytande villor
Hur många dagar vill du stanna?
Ej tillgängligt
Startdatum
Valda datum

Allmänna villkor för Dream Yacht Worldwide

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DREAM YACHT CHARTER

1. INTRODUKTION

1.1. Webbplatsägande

De nuvarande allmänna villkoren reglerar villkoren för kontrakterande av de tjänster som erbjuds på webbplatsen https://www.dreamyachtcharter.es (hädanefter “webbplatsen”), som ägs av företaget DREAM YACHT GROUP (hädanefter “DYC”), med säte på 350 Louise Avenue, Bryssel, Belgien, 1000, innehavare av C.I.F.-nummer BE-0.681.876.643 och registrerat i Carrefour des Entreprises de Bruxelles under nummer 0681.876.643.

1.2. Syfte och omfattning

Syftet med dessa allmänna villkor (nedan kallade “allmänna villkor”) är att definiera de villkor enligt vilka DYC förser dig med de nödvändiga medlen för att ingå avtal om de tjänster som erbjuds på webbplatsen, och att göra den förhandsinformation om de möjliga verksamheter som äger rum på webbplatsen tillgänglig för dig.

Dessa allmänna villkor kompletterar “Rättsligt meddelande och användarvillkor”, “Integritetspolicy” och “Cookiepolicy” som gäller för webbplatsen, samt de “Särskilda villkoren” för avtal som, i tillämpliga fall, gäller för var och en av de varor och tjänster som görs tillgängliga för dig. DYC kan, när som helst och utan föregående meddelande, ändra webbplatsen och i allmänhet alla dess funktioner för att göra de ändringar som DYC anser lämpliga för att säkerställa dess korrekta funktion.

Dessutom förbehåller sig DYC rätten att ändra dessa allmänna villkor. Vid ingående av ett avtal gäller de allmänna villkor som var giltiga vid tidpunkten för ingåendet av avtalet. Dessa ändringar kommer dock att träda i kraft från och med offentliggörandet på webbplatsen, så att uppdateringen och ändringen av dessa allmänna villkor alltid kommer att vara tillgänglig innan ett avtal ingås, så att du kan känna till dem i förväg och acceptera uppdateringarna, i förekommande fall.

Om något av dessa allmänna villkor förklaras ogiltigt eller av någon anledning ineffektivt, ska detta villkor anses vara uteslutet utan att detta påverkar giltigheten eller verkställbarheten av resten av villkoren.

2. ALLMÄNNA VILLKOR

2.1. Avtalsformaliteter

DYC informerar dig om att förfarandena för tillhandahållande av de tjänster som erbjuds är de som beskrivs i dessa allmänna villkor, i de särskilda villkor som gäller i varje enskilt fall, samt de instruktioner som uttryckligen anges på webbplatsen under avtalsprocessen.

Specifikt, för att ingå avtal om de tjänster som erbjuds måste du vara över arton (18) år. För att göra en bokning är det inte nödvändigt att registrera sig i förväg, men uppgifterna kommer att föras in för första gången i systemet då bokningen formaliseras. För att göra detta måste du, när du har valt ditt alternativ och datum för tillgänglighet, klicka på knappen “starta bokningsprocessen”, varefter ett formulär öppnas där du fyller i de uppgifter som krävs för bokningen. När du har angett dina uppgifter och verifierat kostnaderna måste du klicka på knappen “Boka och betala” för att gå till översikten och betalningsportalen för att göra betalningen. Under köpprocessen kommer DYC att förse dig med alla nödvändiga medel för att korrigera eventuella fel du kan göra när du anger dina uppgifter.

För validering av inköpsordern är det nödvändigt att du känner till och uttryckligen accepterar de aktuella allmänna villkoren, samt de särskilda villkor som gäller i varje enskilt fall, som en del av ingåendet av det formella avtalet på engelska. DYC lagrar de uppgifter som utgör bevis på att avtalet har ingåtts, vilka alltid kommer att vara tillgängliga.

När du har gjort inköpsordern kommer DYC även att skicka dig ett e-postmeddelande med bekräftelse och inköpsbevis till den adress du har angett för detta ändamål i bokningsprocessen, så snart som möjligt och alltid inom 24 timmar efter att du har gjort köpet. Om du inte samtycker till uppgifterna på kvittot kan du begära att de ändras eller att avtalet hävs. Du kan också begära en faktura för ditt köp genom att skicka ett e-postmeddelande till ******INFOGA******

Användare som använder portalen och gör inköp i ond tro, eller som bryter mot något av de aktuella allmänna villkoren, liksom motsvarande särskilda villkor, eller som missbrukar olika kampanjer och erbjudanden, kommer inte att tillåtas att ingå avtal.

Om kommunikation krävs angående status och hantering av beställningen, eller eventuella incidenter, kommer DYC att kontakta dig via de uppgifter som du har tillhandahållit i bokningsprocessen.

2.2. Rådfrågningsprocedurer

Om du vill få ytterligare information om något av de tillgängliga bokningsalternativen måste du också välja datum för tillgänglighet genom att klicka på knappen “skicka som förfrågan” som finns under “starta bokningsprocessen”. Liksom i bokningsprocessen kommer ett formulär att öppnas som måste fyllas i med uppgifter om användaren som vill få information, och bekräftas genom att klicka på knappen “skicka som förfrågan” som finns under “boka och betala”

2.3. Erbjudna varor och tjänster samt priser

Alla erbjudanden om varor och tjänster som görs tillgängliga på webbplatsen kommer att innehålla information om deras väsentliga egenskaper, liksom de slutliga priserna uttryckta i EURO med alla tillämpliga skatter, inklusive moms. På samma sätt visas hanteringskostnader eller andra extra kostnader som du kommer att debiteras vid köpet av de olika tjänsterna.

Oavsett ovanstående förbehåller sig DYC rätten att när som helst fatta beslut om de varor och tjänster som erbjuds på webbplatsen, och kan lägga till nya varor och tjänster, som regleras av dessa allmänna villkor och, där så är lämpligt, de särskilda villkor som kan gälla, om inte annat uttryckligen anges. På samma sätt kan alla varor och tjänster återkallas från webbplatsen när som helst och utan föregående meddelande.

På samma sätt kommer de varor och tjänster som erbjuds på webbplatsen i allmänhet att vara tillgängliga på webbplatsen, även om det eftersom att det är en onlineplattform kan vara så att tillgängligheten uttöms under inköpsperioden och det därför kanske inte är möjligt att gå vidare för att slutföra bokningen. I detta fall kommer du att kunna behandla bokningen igen genom att ersätta det utsålda alternativet eller de valda datumen med ett annat som är tillgängligt.

2.4. Betalningsmetoder

DYC:s webbplats erbjuder olika betalningsmetoder, som kommer att visas i enlighet med deras tillgänglighet på skärmen under bokningsprocessen och där så är lämpligt kommer att specificeras specifikt i de tillämpliga särskilda villkoren. När du har valt betalningsmetod måste du följa DYC:s instruktioner för detta ändamål och tillhandahålla den begärda informationen.

I synnerhet erbjuder DYC följande betalningsmetoder:

– Kontant: du kan betala kontant.

– Kredit- eller betalkort: du kan betala, före leverans, via onlinebetalning med bankkort

– Kredit eller debet: Visa, Mastercard, American Express, eller andra betalningsmedel som finns tillgängliga på betalningsportalen. I detta fall har webbplatsen en e-handelsbetalningsportal, genom vilken alla data som anges krypteras och tjänsteleverantören garanterar deras säkerhet.

2.5. Båtleverans

DYC kommer att leverera båten till hyrestagaren endast under följande villkor:

a) Efter full betalning av eventuellt saldo eller säkerhetsdeposition som hyrestagaren är skyldig.

b) Båda parters underskrift av båtens leveransdeklaration (inventering) som anger båtens och utrustningens skick.

c) Hyrestagarens inlämnande av följande handlingar:

– Kopia av hyrestagarens ID-kort eller pass.

– Kopia av navigationslicens.

– Förteckning över besättningsmedlemmar på chartern med namn och adresser.

d) Om DYC märker att hyrestagarens och dennes besättnings seglingserfarenhet är bristfällig har DYC rätt att säga upp detta avtal och behålla hyresbeloppet och alternativen, eller, om en skeppare är tillgänglig, att ta denne skeppare med ombord så länge som DYC anser nödvändigt för båtens och dess passagerares säkerhet. Skepparens arvode skall bäras av hyrestagaren. Hyrestagaren får inte avskeda skepparen innan charterns slut, utom med medgivande från DYC. Om ingen skeppare är tillgänglig ska hyrestagaren tillåtas att använda båten förtöjd vid kajen.

e) Ibland kan driftskäl kräva att din bokade båt byts ut och DYC förbehåller sig rätten att tillhandahålla en alternativ båt. Om din båt ändras efter bokning kommer du att meddelas så snart som möjligt. Du kommer att erbjudas en båt av samma eller större storlek/specifikation och kommer inte att debiteras mellanskillnaden om du uppgraderas till en högre båtkategori. Om den enda alternativa båten är billigare har du rätt till återbetalning av prisskillnaden.

2.6. Återlämning av båt

a) Fartyget skall återvända till den slutliga hamnen på det datum och den tidpunkt som anges på hyrestagarens faktura.

b) Om fartygets återkomst försenas på grund av force majeure enligt definitionen nedan ska återlämningen ske så snart som möjligt därefter och under tiden ska villkoren i avtalet förbli i kraft, men utan påföljd eller ytterligare kostnad för hyrestagaren.

c) I händelse av försenad återlämning samtycker hyrestagaren till att betala DYC den proportionella transportavgiften plus 50 %. Varje dag som påbörjas efter charterperioden betraktas som en heldag. Om hyrestagaren överger fartyget på någon annan plats än den angivna sluthamnen samtycker hyrestagaren till att betala DYC alla kostnader och avgifter som uppstår för att returnera fartyget till den angivna sluthamnen, samt en proportionell kompensation av charterpriset för det antal dagar som krävs för att segla fartyget tillbaka till basen. Övergivande definieras som att lämna fartyget under mer än en 12-timmarsperiod.

d) Om hyrestagaren inte returnerar fartyget till ägaren i sluthamnen på grund av en avsiktlig försening eller ändring av resplanen samtycker hyrestagaren till att betala DYC den proportionella charteravgiften plus 50 %. Varje dag som påbörjas efter charterperioden betraktas som en heldag. Om förseningen i återlämningen överstiger tjugofyra (24) timmar är hyrestagaren skyldig att ersätta ägaren för förlust eller skada som ägaren lidit på grund av oförmåga att använda fartyget, eller inställd eller försenad leverans i kraft av en eventuell efterföljande charter av fartyget.

2.7. Intygande och garantier från DYC

a) DYC intygar, garanterar och förbinder sig att fartyget vid tidpunkten för leverans kommer att följa alla tillämpliga lagar och förordningar i fartygets flaggstat och i alla länder inom kryssningsområdet, inklusive men inte begränsat till de lagar och förordningar som reglerar chartrar och all dokumentation, registrering, lag eller tullbestämmelser, så att fartyget kan användas lagligt av hyrestagaren i enlighet med nedanstående, och att DYC åtar sig att leverera ett fartyg i gott skick till hyrestagaren.

b) Incheckning för leverans och förklaring av båten kommer att börja vid den tidpunkt då chartern börjar. Hyrestagaren är fri att använda båten så snart denne har undertecknat överlämningsöversikten och mottagit alla båtdokument.

c) Under charterns första och sista dag erbjuds gratis förtöjning i båtens hemmahamn.

d) DYC betraktar generatorn till luftkonditioneringen som extrautrustning, med tanke på att värdet av denna generator, eller en oanvändbar luftkonditionering är 600 USD eller 500 EUR, och att värdet för bogpropellern är 300 USD eller 250 EUR per hyra, och kommer att återbetala det proportionerliga beloppet av detta nominella värde om någon av dessa artiklar inte kan användas.

e) En vattenframställaren anses vara i gott skick när den används i enlighet med tillverkarens riktlinjer, men om den används felaktigt är det troligt att den kommer att gå sönder och vara oanvändbar under återstoden av din charterresa. Se till att du känner till de korrekta driftsrutinerna innan du börjar använda den. Om vattenframställaren av någon anledning går sönder under din resa och vårt tekniska team inte kan lösa problemet ska du behålla kvitton för vattenpåfyllning under din charter så kommer du att få ersättning vid avresa (endast kostnaden för vatten kommer att ersättas, inte kaj, bränsle eller kostnader såsom is).

f) DYC åtar sig att svara på eventuella anspråk som mottagits senast 1 månad efter återlämnandet av den chartrade båten.

2.8. Intyganden och garantier från hyrestagaren

Om hyrestagaren (eller en besättningsmedlem) ska framföra fartyget intygar och garanterar hyrestagaren att denne har erfarenhet, licens i förekommande fall, och kompetens vad gäller hantering och drift av fartyg av den typ som anges i detta avtal och att hyrestagaren har tillräcklig erfarenhet och kunskap om sjöfart, lotsning och navigeringsregler för att utöva full kontroll över fartyget.

Hyrestagaren ska endast tillåta att fartyget används under hyrestiden av personer som är kvalificerade för detta. Hyrestagaren ska omedelbart fylla i det “seglings-CV” som är tillgängligt via de snabblänkar som tillhandahålls och i hyresgivarens onlinebokningssystem.

2.9. Hyresgivarens förpliktelser

a) Vid incheckning och innan inventariechecklistan undertecknas kommer hyresgivaren att kontrollera att fartyget och utrustningen är i gott skick och uppfyller en minimistandard. Vid denna tidpunkt kan hyrestagaren tillsammans med DYC notera allt denne anser vara i strid med eller under de standarder som anges fakturan. Hyrestagarens godkännande intygar att DYC:s leveransskyldigheter har fullgjorts.

b) Vid leverans är hyrestagaren och dennes besättning fullt ansvariga för fartyget och för eventuella materiella skador eller personskador som kan uppstå, inklusive på tredje parter. Om DYC har tillhandahållit en skeppare förblir hyrestagaren ansvarig för fartyget och besättningens beteende och välbefinnande.

c) Hyrestagaren samtycker till att vara ansvarig för all besättning och passagerare ombord och binder besättningen och passagerarna till de villkor som anges häri.

d) Hyrestagaren ska ansvara för allt underhåll av båten under chartertiden och ska betala alla löpande kostnader som uppstår efter leverans av båten, såsom båtplatsavgifter, lokala skatter, bränsle, vatten och mat. Om extern assistans krävs på grund av problem med båten ska hyrestagaren omedelbart meddela DYC innan sådana kostnader ådras, såvida inte förseningen utgör en risk för personskada eller större skada på egendom. Hyrestagaren ska behålla alla fakturor och kvitton som rör reparationer som DYC kommer att återbetala på återlämningsdagen, eller så snart som möjligt därefter. Hyrestagaren ska vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra bogsering av båten med en annan båt. Om det är nödvändigt att bogsera trots alla rimliga ansträngningar samtycker hyrestagaren till att förhandla och fastställa priset för bogsering med kaptenen på det andra fartyget innan detta sker.

e) I händelse av en olycka med ett annat fartyg ska hyrestagaren omedelbart kontakta DYC och följa DYC:s instruktioner, oavsett om hyrestagaren har orsakat skada på DYC-fartyget och/eller ett annat fartyg.

f) Hyrestagaren samtycker till att endast transportera det antal passagerare som är tillåtet enligt fartygets säkerhetsbestämmelser. Hyrestagaren samtycker till att denne inte kommer att transportera gods eller passagerare i utbyte mot betalning eller utföra någon annan kommersiell verksamhet, såsom yrkesfiske. Det är förbjudet att låna ut eller hyra ut fartyget.

g) Hyrestagaren samtycker till att använda fartyget som ansvarig person och att följa alla lagar på öarna, inklusive bestämmelser om fiske och djuphavsfiske. Hyrestagaren ska inte hålla DYC ansvariga för eventuella anspråk och rättsliga åtgärder som uppstår i samband med detta avtal vid underlåtenhet att följa dessa regler och förordningar.

h) Hyrestagaren förstår att fartyg endast får delta i vissa regattor som godkänts av DYC. Deltagande i en regatta kan bli föremål för en tilläggsavgift och högre säkerhetsdeposition. Deltagande i regattor som inte godkänts av DYC är strängt förbjudet.

i) Båten ska återlämnas med all utrustning ombord i lika gott skick som vid avgång, i rent skick och på det slutdatum, vid den tid och i den sluthamn som anges i kontraktet. Om båten återlämnas utan en full bränsletank kommer en avgift på 100 EUR/110 USD att tas ut för bränslekostnader.

j) Hyrestagaren samtycker till att betala för eventuella förluster eller skador som inte täcks av försäkringen och som kan uppstå på fartyget fram till dess att det återlämnas. Hyrestagaren förblir fullt ansvarig för fartyget fram till undertecknandet av inventariekontrollen vid återlämnande och den slutliga landstigningen.

k) Hyrestagaren samtycker till att stanna inom det godkända kryssningsområdet som föreskrivs av DYC och/eller enligt lag. Hyrestagaren samtycker till att inte lämna hamnen eller förtöja i vindstyrkor över 6 eller om sådan vindstyrka är prognostiserad, eller om hamnmyndigheterna har förbjudit navigering, om fartyget är skadat och inte har reparerats, eller om någon viktig utrustning såsom motor, segel, rigg, länspump, navigeringsljus, förtöjningståg, kompass eller säkerhetsutrustning inte är i gott skick, samt om bränslereserverna inte är tillräckliga, eller om, i allmänhet, väderförhållanden, fartygets eller besättningens skick äventyrar fartyget eller hela besättningen. Hyrestagaren samtycker till att följa eventuella navigations- och ruttinstruktioner som DYC kan ge, särskilt i händelse av dåligt väder.

l) Hyrestagaren förbinder sig att inte segla efter mörkrets inbrott. Hyrestagaren samtycker till att i den dagliga loggposten inkludera destinationshamnen, fartyget och besättningens skick, eventuella ändringar i besättningen, följande positioner/platser, väderförhållanden, segel som använts och motortid.

m) Alla bilder av dig eller din besättning ombord på din båt chartrad med försäkring under din resa kan användas av DYC gratis i alla medier för hederliga marknadsföringsändamål, inklusive men inte begränsat till marknadsföringsmaterial av olika slag, såsom broschyrer, diabilder, videoprogram, annonser och internet.

Observera: charterresor som är kortare än 9 dagar och som avgår från Côte d’Azur inte får segla till Korsika. Charterresor som är kortare än 15 dagar får inte segla mer än 200 sjömil från avgångsbasen, om inte annat avtalats med baschefen.

2.10. Säkerhetsdeposition – Avdrag från säkerhetsdepositionen

Operatören har tecknat försäkringsskydd för hyrestagarens båt och charterkunden mot alla oavsiktliga skador inklusive skador på tredje part. Stöld eller förlust av charterkunden personliga tillhörigheter samt alla personer ombord, liksom eventuella olyckor som de kan utsättas för, omfattas dock inte av denna försäkring.

I händelse av skada, inklusive skada på tredje part eller stöld, ska charterkunden lämna in en sjöfartsrapport, som vid behov omfattar ett uttalande med svar från den tredje parten och med fullständiga kontaktuppgifter för den tredje parten och deras egna försäkringsgivare, och ska omedelbart underrätta operatören. Underlåtenhet att göra detta omfattas av bestämmelserna i artikel 13 “Frivillig underlåtenhet”.

I det försäkringsskydd som tecknas av operatören ingår en självrisk som ska bäras av charterkunden. Denne förblir därför sin egen försäkringsgivare för alla förluster eller skador, inklusive på tredje part, som inte täcks av försäkringen, upp till det självriskbelopp som anges i de särskilda avtalsvillkoren.

Charterkunden kan be Dream Yacht Charter om en minskning av denna självrisk med hjälp av ytterligare frivilliga avtalsavgifter: denna extraavgift är obligatorisk för chartrar med skeppare och på vissa destinationer, vilket anges i bokningsbekräftelsen.

I samtliga fall kommer en lägsta säkerhetsdeposition enligt definitionen i de särskilda avtalsvillkoren att förbli charterkundens ansvar. Operatören kommer inte att vara skyldig att förse charterkunden med en ersättningsbåt eller betala någon ersättning i händelse av immobilisering av den hyrda båten efter oavsiktlig skada under chartern.

2.11. Hävning och ändringar av avtalet

a) Om hyrestagaren avbokar mer än 60 dagar innan den ursprungliga hyresperioden börjar kommer depositionen på 30 % att förverkas. Om hyrestagaren redan har betalat för tilläggsalternativ ersätter DYC hyrestagaren för dessa kostnader.

b) Om hyrestagaren avbokar 59 dagar eller mindre innan den ursprungliga hyresperioden börjar kommer hela den hyresavgift som hittills betalats att förverkas. Om hyrestagaren redan har betalat för tilläggsalternativ ersätter DYC hyrestagaren för dessa avgifter, såvida inte avbokningen sker inom sju dagar före avresa. Om avbokningen sker inom sju dagar före avresa kommer betalningen för tilläggsalternativ inte att återbetalas.

c) Hyrestagaren har möjlighet att teckna reseförsäkring för att täcka eventuella förluster som uppstår för att upprätthålla hyreskostnaden om den avbokas före avresa.

d) Ändringar av datum och/eller bokade båtar är föremål för gällande priser

2.12. Force majeure

a) DYC ansvarar inte för förlust, skada, försening eller utebliven prestanda till följd av en eventuell force majeure-händelse, inklusive, men inte begränsat till, Guds verk, brand, naturkrafter, epidemier, krig (förklarat eller inte förklarat), krigsliknande handlingar, uppror, revolution eller civila oroligheter, sjöröveri, inbördeskrig eller fientliga handlingar, strejker, handlingar av fientlig makt, federala eller statliga lagar, regler och förordningar av någon statlig myndighet som har eller hävdar jurisdiktion över lokalerna eller någon annan grupp, organisation eller informell förening (oavsett om de formellt erkänns som en regering), och eventuell annan orsak bortom DYC:s rimliga kontroll, vilken gör det omöjligt att fortsätta verksamheten.

b) Vid försening eller utebliven prestanda baserad på någon av de händelser som beskrivs ovan:

  • Kommer alla betalningar som gjorts för hyran att användas som kredit mot en framtida uthyrning. Inga återbetalningar kommer att tillhandahållas.
  • DYC kommer att samarbeta med hyrestagaren för att boka en ny uthyrning av ett annat fartyg som är godtagbart för hyrestagaren, på en ny plats eller på nya datum, eller både och, baserat på tillgänglighet och hyrestagarens önskemål. Om parterna inte kan boka en ny charter vid den tidpunkten, kommer hyrestagarens deposition att finnas kvar som kredit hos DYC och kommer aldrig att löpa ut.
  • DYC ansvarar inte för eventuella extra kostnader som hyrestagaren ådrar sig till följd av ändringar i sin charter på grund av en force majeure-händelse.

2.13. Ytterligare förseningar

a) Om det chartrade fartyget eller motsvarande på avresedagen inte är tillgängligt av någon annan anledning än en force majeure-händelse har hyrestagaren rätt till följande alternativ, om möjligt:

  • Att när det är möjligt senarelägga avresedatumet och upprätthålla charterresans varaktighet.
  • Behålla slutdatumet för chartern på fakturan och hyrestagaren får en återbetalning av charteravgiften för den tid fartyget inte var tillgängligt på en proportionell grund.
  • Om förseningen överstiger en fjärdedel av hyresperioden kan hyrestagaren häva avtalet med DYC och erhålla återbetalning för hyresavgiften.

b) Hyrestagaren avstår från alla anspråk, skador, skulder, krav, kostnader, utgifter, ränta, och/eller advokatarvoden till följd av en försening av chartern.

c) Varje charter som avbryts eller förkortas, och varje tjänst som inte används av hyrestagaren, oavsett anledning, är inte återbetalningsbar.

2.14. Maritim panträtt

Hyrestagaren får inte ådra sig eller tillåta någon form av panträtt, bärgning eller skuld till sjöss på fartyget eller på kredit från DYC. Hyrestagaren får inte överge fartyget eller ingå något bärgningsavtal utan föregående skriftligt medgivande från DYC. Hyrestagaren ska ersätta och hålla DYC fritt från allt ansvar för eventuell maritim panträtt, bärgning eller skuld som uppstår på fartyget eller till kredit från DYC till följd av en eventuell handling eller underlåtenhet av hyrestagaren.

2.15. Frivillig överträdelse av avtalsbestämmelser

Den charterkund eller besättning som avsiktligt bryter mot någon av de specifika eller allmänna bestämmelserna i detta kontrakt är, om detta resulterar i bevisad skada på Dream Yacht Charter, ansvarig för:

a) Skador som inte täcks av försäkringen som tecknats av Dream Yacht Charter, även i händelse av total förlust av båten,

b) Tredubbling av den avtalsenliga depositionen med annullering av de avtalsenliga minskningsmöjligheterna för den senare i händelse av skada som orsakats av charterkunden.

2.16. Ångerrätt

3. VARAKTIGHET

Kontraktets löptid för tillhandahållande av tjänster ska fastställas i de särskilda villkor som gäller i varje enskilt fall, med beaktande av vilken typ av varor och tjänster som avtalet avser.

4. KUNDTJÄNST

DYC ställer följande kostnadsfria kundtjänstkanaler till förfogande för kommunikation av förslag, tvivel eller någon typ av incident, klagomål och/eller anspråk relaterade till kontrakterande av varor och tjänster via webbplatsen, från ____ till ____ från _h till _h

  • E-post: ******INFOGA******
  • Telefonnummer till kundtjänst: ******INFOGA******
  • Webbplatsens kontaktsektion: ******INFOGA******

5. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

DREAM YACHT GROUP ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som erhålls genom avtalsprocessen, som kommer att behandlas i syfte att:

(i) Hantera din bokning

(ii) Hantera ditt förhållande med DYC.

(iii) Om du ger ditt uttryckliga samtycke, att skicka dig marknadsföringsmeddelanden relaterade till de tjänster som tillhandahålls av DYC.

Du kan också utöva dina rättigheter till åtkomst, rättelse, radering, invändningar, begränsning av behandling och portabilitet av dina uppgifter samt rätten att inte bli föremål för beslut som enbart baseras på automatisk behandling genom att skicka ett e-postmeddelande till ******INFOGA******

Om du behöver mer information om hur vi behandlar dina uppgifter kan du läsa DYC:s integritetspolicy.

Likaså, i de särskilda villkor som gäller i varje enskilt fall, kommer information som rör den behandling av dina personuppgifter som utförs utöver eller annorlunda än vad som fastställs i denna klausul att fastställas.

6. ANSVAR

Leverantören försäkrar att denne kommer att vara enskilt ansvarig för att garantera konsumenternas rättigheter i förhållande till de varor och tjänster som erbjuds på webbplatsen, samt för allt som härrör från deras köp eller kontrakterande.

7. LAGSTIFTNING OCH JURISDIKTION

Dessa allmänna villkor regleras av spansk lag, utan att det påverkar tillämpningen av tvingande regler i användarens bosättningsland. Barcelonas (Spaniens) domstolar är behöriga när det gäller alla anspråk som uppstår från ett besök på webbplatsen eller kopplade till den, utan att det påverkar eventuella rättigheter du kan ha som konsument som köper produkter på vår webbplats, enligt tillämplig lag och särskilt förordning (EU) nr 1215/2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, av den 12 december 2012.

På samma sätt kan du som konsument dra nytta av Europeiska unionens onlineplattform för rättstvister, tillgänglig via webbplatsen https://ec.europa.eu/consumers/odr

UPPDATERING

Dessa allmänna villkor kan uppdateras med jämna mellanrum för att återspegla förändringar i användningen av webbplatsen. Vi kommer att publicera ett tydligt meddelande på webbplatsen för att meddela dig om alla betydande ändringar av våra allmänna villkor och kommer längst ner i de allmänna villkoren att ange datum för den senaste uppdateringen.

Senast uppdaterad: oktober 2022.

© 2022 – DREAM YACHT GROUP – Rättigheter för hel eller delvis reproduktion kommer att förbjudas. Alla rättigheter förbehålls.

This site is registered on wpml.org as a development site.