Nous constatons que la langue de votre navigateur est définie sur le français, vous pouvez visiter la version française de notre site Web. Wir haben festgestellt, dass die Sprache Ihres Browsers auf Deutsch eingestellt ist. Hier können Sie die deutsche Version unserer Website besuchen. Abbiamo notato che la lingua del tuo browser è in italiano, per favore visita la versione in italiano del sito. Vi ser att din webbläsare är inställd på svenska som språk, vänligen besök den svenska versionen av hemsidan. Hemos detectado que tu idioma de navegación es el Español, por favor visita la versión española de nuestra web. We zien dat de taal van uw browser is ingesteld op Nederlands. Kies onze Nederlandse website om de voor u meest relevante informatie te lezen. We see that your browser language is set to British English, please choose our UK website to browse the most relevant content for you.
Amerika Mexiko , Amerika La Paz , Mexiko USA , Amerika Rhode Island , USA Asien Thailand , Asien Atlanten Bretagne , Atlanten La Rochelle , Atlanten Bahamas Abaco , Bahamas Exumas , Bahamas Indiska oceanen Seychellerna , Indiska oceanen Karibien Amerikanska Jungfruöarna , Karibien Antigua , Karibien Belize , Karibien Brittiska Jungfruöarna , Karibien Grenada , Karibien Guadeloupe , Karibien Martinique , Karibien Saint Martin , Karibien Medelhavet Frankrike , Medelhavet Franska Rivieran , Frankrike Korsika , Frankrike Grekland , Medelhavet Aten , Grekland Korfu , Grekland Kos , Grekland Lavrion , Grekland Lefkas , Grekland Italien , Medelhavet Neapel , Italien Sardinien , Italien Sicilien , Italien Kroatien , Medelhavet Dubrovnik , Kroatien Pula , Kroatien Šibenik , Kroatien Trogir , Kroatien Montenegro , Medelhavet Spanien , Medelhavet Balearerna , Spanien Turkiet , Medelhavet Skandinavien Sverige , Skandinavien Södra Stilla havet Australien , Södra Stilla havet Nya Kaledonien , Södra Stilla havet Tahiti , Södra Stilla havet
Rekommenderade destinationer Balearerna , Medelhavet Exumas , Bahamas Grekland , Medelhavet Kroatien , Medelhavet Saint Martin , Karibien Tahiti , Södra Stilla havet
Båtchartrar
Full service
Cabins charters
Flytande villor
Hur många dagar vill du stanna?

We are searching over 800 boats to find your dream yacht charter...

Ej tillgängligt
Startdatum
Valda datum
Få en offert

Integritetspolicy

“GRUNDLÄGGANDE INFORMATION OM DATASKYDD

Ansvarig: DREAM YACHT GROUP (hädanefter “DYC”) (C.I.F BE-0.681.876.643).

Syfte: i) att korrekt hantera de förfrågningar som görs via formuläret; ii) att uppfylla rättsliga skyldigheter; iii) företagsgruppens interna administrativa syften; iv) skicka dig nyhetsbrev och kommersiell kommunikation relaterad till våra produkter eller tjänster, eller från samarbetspartner eller leverantörer med vilka DYC har ingått ett marknadsföringsavtal; v) hantera din profil och vi) behandla din beställning och bokning.

Legitimering: i) nödvändig för genomförandet av ett kontrakt och/eller åtgärder före avtalets ingående; ii) rättslig skyldighet (förebyggande av penningtvätt); iii) berättigat intresse och iv) uttryckligt samtycke.

Mottagare: Andra företag inom DYC-koncernen för interna administrativa ändamål. För dessa syften anlitar DYC tredje parter (leverantörer) som kan ha åtkomst till och/eller behandla personuppgifterna i egenskap av personuppgiftsbiträde. I vilket fall som helst kommer dina personuppgifter inte att överföras till länder utanför EU för vilka det inte finns tillräckliga garantier.

Rättigheter: åtkomst, rättelse, radering och invändning samt andra rättigheter, så som förklaras i den kompletterande informationen.

Kompletterande information: Du kan hitta kompletterande och mer detaljerad information om dataskydd i vår Integritetspolicy.”

KOMPLETTERANDE INFORMATION FÖR DATASKYDD

Denna integritetspolicy beskriver hur företaget Dream Yacht Group (hädanefter “DYC”) behandlar dina personuppgifter via internetportalen: [.] (hädanefter “webbplatsen”;)

Du måste vara myndig för att kunna använda de tjänster som erbjuds via denna webbplats. Om vi upptäcker att du är minderårig kan vi, i enlighet med bestämmelserna i det land eller den stat där du befinner dig, blockera och/eller radera de personuppgifter som du, om tillämpligt, har tillhandahållit. Föräldrar eller juridiska ombud för det minderåriga barnet kan alltid kontakta [******INSERT******] för att blockera och/eller radera det minderåriga barnets personuppgifter, genom de medel som anges i avsnittet “DINA RÄTTIGHETER” i denna integritetspolicy.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR BEHANDLINGEN?

– Identitet: Dream Yacht Group

– CIF: 0681876643

– Adress: Boulevard Bischoffsheim 39, 1000 Bruxelles, Belgien.

– Telefonnummer: + 32 (0) 2 893 02 25

– E-post: [email protected]

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

1. Personuppgifter som du lämnar till oss. I allmänhet, de personuppgifter som du lämnar till oss (via formuläret på webbplatsen eller om du kontaktar vår kundtjänst, via e-post eller telefon): namn och efternamn, adress, postnummer, e-postadress, telefonnummer för kontakt, kontaktlista, faxnummer, nationalitet, användarnamn och lösenord. Om betalningen görs online samlar vi dessutom in finansiella uppgifter såsom: kreditkortsuppgifter, det bankkonto som används, samt andra tillåtna betalningsmetoder.

I mycket speciella fall och beroende på ändamål och avsedd användning av dina personuppgifter, kan akademiska och yrkesmässiga uppgifter, anställningsuppgifter, kommersiell information, sociala, ekonomiska och försäkringsmässiga omständigheter samt överföringar av varor och tjänster samlas in.

De personuppgifter som anges ovan är obligatoriska för att tillmötesgå dina önskemål. Detta innebär att vägran att tillhandahålla uppgifterna gör det omöjligt att kunna tillmötesgå dem och, i förekommande fall, tillhandahålla de begärda tjänsterna.

I händelse av att du tillhandahåller data från tredje part försäkrar du att du har deras samtycke och att du samtycker till att överföra informationen i denna klausul, vilket befriar DYC från allt ansvar.

I vilket fall som helst kan DYC utföra periodiska kontroller för att verifiera detta och vidta due diligence-åtgärder i enlighet med gällande förordningar.

2. Personuppgifter som vi samlar in: Webbplatsen använder cookies (och/eller liknande teknik) så att DYC, beroende på din konfiguration, kan samla in och behandla personuppgifter.

Generellt samlar vi in och lagrar begränsade personuppgifter och anonym global statistik. Från alla de användare som besöker våra webbplatser, antingen för att du aktivt ger oss den informationen eller genom att du helt enkelt surfar på våra webbplatser.

Den information vi samlar in inkluderar internetprotokollets (IP) adress för den enhet du använder, den enhet du använder, den webbläsarprogramvara du använder, ditt operativsystem, datum och tid för åtkomst, geografisk plats, internetadressen för den webbplats genom vilken du har kommit till våra webbplatser, samt information om hur du använder våra webbplatser, såsom klick och sökningar som utförs.

For more information about of the use and configuration of cookies (and / or similar technologies), please consult our Cookies Policy.

3. Personuppgifter som vi samlar in från tredje part: På vår webbplats kan du hitta länkar som leder dig till plattformar eller webbplatser som drivs av tredje part. Observera att vi kan få de personuppgifter du lämnar på tredjepartsplattformar, till exempel via sociala medier, för de ändamål som anges nedan, men främst för informationssyften.

De uppgifter som samlas in av tredje part är de som anges ovan: för- och efternamn, adress, postnummer, e-post- och kontakttelefonnummer, kontaktlista, faxnummer, nationalitet, demografiska uppgifter

I VILKET SYFTE?

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 1. I händelse av att du begär information via de formulär som tillhandahålls för detta ändamål eller då du kontaktar vår kundtjänst, för att behandla och tillmötesgå din begäran, samt för att ge dig bästa möjliga service;
 2. För att skapa och hantera din kundprofil på vår webbplats, från vilken du kan komma åt funktioner såsom att hantera dina bokningar, bjuda in dina kontakter att ansluta sig till webbplatsen, eller ansluta till dem på webbplatsen, lämna kommentarer (på webbplatsen eller på sociala nätverk), bland annat.
 3. Behandla bokningen och/eller inköpsordern avseende de varor och tjänster du begär från oss genom inköpsprocessen som tillhandahålls på vår webbplats.
 4. I händelse av att du prenumererar och ger ditt samtycke till detta, att vi skickar dig meddelanden av kommersiell karaktär, som kan vara av intresse för dig, såsom att skicka veckovisa e-postmeddelanden med detaljer om erbjudanden och nyheter som kan vara av intresse för dig.
 5. Dessutom, om du ger oss ditt samtycke, och baserat på de uppgifter du ger oss, och de uppgifter vi samlar in via webbplatsen och sociala nätverk, kan vi skicka dig marknadsföringsinformation om tredje parter som vi tror kan vara av intresse för dig.
 6. För att uppfylla lagstadgade skyldigheter, inklusive men ej begränsat till lagar om förebyggande av penningtvätt.
 7. I förekommande fall för att kommunicera dina uppgifter till andra företag i den koncern som DYC tillhör, för interna administrativa ändamål, inklusive behandling av personuppgifter.
 8. Vi kommer att behandla dina uppgifter för att upptäcka eventuella bedrägliga eller skadliga aktiviteter, samt för att skydda användarnas rättigheter och intressen, för att säkerställa informationssäkerheten.
 9. Beroende på dina cookieinställningar, för att utföra statistisk analys och profilering baserat på dina surfvanor. j. Om du skickar in en ansökan om de jobberbjudanden du hittar på vår webbplats genom att skicka den till den e-postadress som anges på webbplatsen, kommer vi att behandla dina uppgifter för att hantera din ansökan.

LEGITIMERING

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter baserat på de syften som beskrivs ovan är följande:

 1. Om du begär information via formuläret “Registrera ditt intresse” eller kontaktar vår kundtjänst: genomförandet av avtalsförhållandet med dig, eller vidtagandet av åtgärder innan avtal ingås om du ännu inte är en kund;
 2. För fullgörandet av de olika rättsliga skyldigheter som är tillämpliga;
 3. I förekommande fall baserar vi vårt legitima intresse av att kommunicera dina uppgifter till andra företag i den koncern som DYC tillhör
 4. I förekommande fall, ditt samtycke till att utföra statistiska analyser och utveckla profiler baserat på dina surfvanor;

VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED?

I allmänhet kommer DYC inte att överföra dina personuppgifter, förutom i följande fall:

 1. till behöriga myndigheter och organ, domstolar, tribunaler eller andra tredje parter som legitimerats i enlighet med tillämpliga förordningar;
 2. till DYC:s driftcenter och till varje annan plats där de parter som är inblandade i behandlingen av uppgifterna är belägna, såsom hamnoperatörer som tillåter avgång från hamnen;
 3. till andra företag inom den koncern som DYC tillhör, för interna administrativa ändamål, inklusive behandling av personliga kunduppgifter.

DYC har dock kontrakterat tillhandahållandet av vissa tjänster (t.ex. virtuella infrastrukturtjänster, molntjänster osv.) till leverantörer, som kan ha åtkomst till och/eller behandla personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde. Vissa av dessa leverantörer kan behandla och lagra personuppgifter på servrar utanför ditt hemland. Detaljer om detta hittar du på följande länk [*].

Därför, beroende på användarens plats, kan data överföras till andra länder. I dessa fall kan dina personuppgifter överföras internationellt till tredje part utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”), förutsatt att DYC har befogenhet att göra det och med förbehåll för efterlevnad av de lämpliga skyddsåtgärder som anges i artiklarna 44-50 i GDPR. Sådana tredje parter kommer endast att få åtkomst till uppgifterna för att utföra sina tjänster för DYC:s räkning, under sekretess och alltid enligt DYC:s instruktioner och utan att använda dessa uppgifter för egna och/eller obehöriga ändamål.

Lämpliga skyddsåtgärder inbegriper, men är inte begränsade till, följande:

 • Beslut om adekvat skydd: en försäkran från Europeiska kommissionen om att en stat utanför EU erbjuder en adekvat skyddsnivå för personuppgifter som är likvärdig med den som föreskrivs i EU:s dataskyddslagstiftning, så att internationell överföring av uppgifter till en tredje part som är etablerad i den staten utanför EU är möjlig;
 • Bindande företagsbestämmelser: dessa gäller för företagsgrupper eller sammanslutningar av företag som bedriver gemensam ekonomisk verksamhet, vilket möjliggör flödet av personuppgifter på grundval av självreglering som godtas och antas av var och en av de undertecknande enheterna.
 • Standardmässiga företagsbestämmelser: detta är en mekanism som undertecknats mellan exportören av personuppgifter från något av EES-länderna och ett tredje land. Det är ett avtal vars modell har godkänts och publicerats av Europeiska kommissionen och anpassats till bestämmelserna i GDPR.
 • Uppförandekod eller en certifieringsmekanism, tillsammans med bindande och verkställbara åtaganden som mottagaren gjort vad gäller att implementera lämpliga skyddsåtgärder för de överförda uppgifterna.
 • I avsaknad av ovanstående kan dina personuppgifter undantagsvis överföras till ett tredje land eller en internationell organisation, i enlighet med de mekanismer som kan erkännas i detta avseende av dataskyddslagstiftningen.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

DYC behåller dina personuppgifter för att kunna arbeta med och/eller utföra de begärda tjänsterna (så länge du inte begär att de ska raderas eller överklagar på det sätt som anges i avsnittet “DINA RÄTTIGHETER”), och under den tid som krävs för att tillgodose de övriga syften som anges ovan.

De personuppgifter som är kopplade till din arbetsansökan kommer att bevaras tills ovannämnda syfte är uppfyllt. Om du inte anställs kommer dina uppgifter att raderas, såvida du inte ger oss ditt samtycke till att behålla dem för att delta i framtida urvalsprocesser som kan vara av intresse för dig.

På samma vis kommer DREAM YACHT att spara dem för den preskriptionstid som krävs enligt den lagstiftning som, i varje enskilt fall, är tillämplig för att uppfylla framtida ansvar.

DATASÄKERHET

DYC vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller obehörig förstörelse av uppgifterna.

Databehandling sker med datorer och/eller IT-verktyg, med organisatoriska rutiner och med procedurer som strikt hänför sig till det angivna syftet.

I de fall då vi överför din information till leverantörer via e-post omfattas våra konton av ytterligare säkerhetsåtgärder. All information som lagras av säkerhetskopieringssystem från tredje part kräver en krypterad inloggning.

LÄNKAR

Denna webbplats kan innehålla eller visa länkar till andra webbsidor för din komfort och upplysning. Dessa webbsidor kan drivas oberoende av oss. Det är möjligt att webbsidorna med länkar har sin egen integritetspolicy, så vi rekommenderar starkt att du läser dem när du besöker dem. Eftersom ingen av de webbsidor som du besöker via länkar är vår egendom eller är under vår kontroll ansvarar vi inte för innehållet på dessa webbsidor, deras användning eller deras integritetspolicy.

KONTROLL ÖVER ANVÄNDNINGEN AV DINA UPPGIFTER

Du kan välja bort att ta emot marknadsföringsmeddelanden från oss: för att sluta ta emot marknadsföringsmeddelanden från oss kan du när som helst skicka oss ett e-postmeddelande på [email protected] och begära att vi slutar skicka sådana meddelanden till dig. Om du väljer att inte ta emot marknadsföringsmeddelanden kommer vi att fortsätta att skicka dig transaktionsmeddelanden. Dessa inkluderar svar på dina frågor.

“Spåra inte”: Vissa webbläsare har funktionen “spåra inte”, som gör att du kan tala om för en webbplats att den inte ska spåra dig. Dessa funktioner är inte alla enhetliga. Vi svarar för närvarande inte på sådana förfrågningar.

Om du blockerar cookies kanske vissa funktioner på våra webbplatser inte fungerar. Om du blockerar eller avvisar cookies kommer inte all spårning som beskrivs här att upphöra.

DINA RÄTTIGHETER

Du kan när som helst be om att få åtkomst till, rättelse, radering (om du glömmer det) eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, eller utnyttja din rättighet till dataportabilitet. Du måste göra detta genom att skriva ett e-postmeddelande till adressen: [email protected]. På samma sätt har du rätt att begära information om de personuppgifter som vi har samlat in, använt, sålt eller lämnat ut till tredje part under de senaste 12 månaderna. Dessa rättigheter är unika för varje individ och kan därför inte frångås, och lyder som följer:

 • Rätt till åtkomst: rätten till åtkomst till de personuppgifter som behandlas av DYC i enlighet med artikel 15 i GDPR;
 • Rätt till rättelse: rätten att begära att DYC rättar vissa personuppgifter om den registrerade i enlighet med artikel 16 i GDPR;
 • Rätten att invända: rätten att invända mot den behandling som grundar sig på samtycke eller på förekomsten av ett legitimt intresse (inklusive, men inte begränsat till, att skicka marknadsföringsmeddelanden) i enlighet med artikel 21 i GDPR. Om behandlingen grundar sig på ett legitimt intresse ska den registrerade ha rätt att begära den viktningsrapport som DYC har utarbetat. I de fall då syftet med behandlingen är att skicka kommersiell information från DYC eller tredje part kan den registrerade dessutom avstå kostnadsfritt och frivilligt (mer information finns här https://www.listarobinson.es/);
 • Rätt till radering: rätten att begära att DYC raderar alla eller delar av den registrerades personuppgifter i enlighet med artikel 17 i GDPR;
 • Rätt till begränsning av behandling: rätten att av DYC begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter under förutsättning att några av de villkor som anges i artikel 18 i GDPR är uppfyllda;
 • Rätt till portabilitet av personuppgifter: rätten att få dina uppgifter i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, att få dem överförda till ett annat personuppgiftsbiträde utan hinder, i enlighet med artikel 20 i GDPR;
 • Rätten att inte bli föremål för ett beslut baserat uteslutande på automatisk bearbetning, inklusive profilering, som har rättsliga konsekvenser eller på liknande sätt påverkar dig väsentligt.

Observera att några av de rättigheter som beskrivs ovan med tanke på de olika lokala bestämmelserna kanske inte erkänns av de lokala bestämmelserna i vissa länder. Detta är fallet för dem som senast införlivades i GDPR, såsom portabilitet eller rätten att inte bli föremål för ett beslut baserat uteslutande på automatisk bearbetning.

Dessutom har användarna rätten att få sina uppgifter i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, att få dem överförda till ett annat personuppgiftsbiträde utan hinder.;

Vi kommer att fullfölja din begäran så snart som möjligt och alltid inom den lagstadgade tidsfristen. På samma sätt kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress: [email protected], utan att återkallandet av ditt samtycke någonsin är ett villkor för att garantera en korrekt hantering av den kommersiella relationen.

Om vi inte uppfyller våra dataskyddsskyldigheter, eller om du inte är nöjd med hur vi har hanterat utövandet av dina rättigheter, kan du kontakta oss på följande e-postadress: [email protected]. Du kan också när som helst lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (i Sveriges fall Integritets­skydds­myndigheten).

Du kan också använda en bemyndigad representant för att skicka en begäran för din räkning. I detta fall, tillsammans med begäran, måste den bemyndigade representanten skicka in en kopia av det tillstånd som undertecknats av användaren för att skicka in den specifika begäran. Slutligen påminner vi dig om att om du förser oss med uppgifter om en annan fysisk person måste du, innan de inkluderas, informera dem om de punkter som finns i denna policy.

SÄLJ INTE MINA UPPGIFTER

Utöver de rättigheter som beskrivs ovan har du rätt att välja bort att vi säljer dina personuppgifter till tredje part när du surfar på vår webbplats. Du kan utöva denna rätt genom att: (i) klicka på länken “Sälj inte mina uppgifter” på webbplatsen och följa instruktionerna på webbplatsen; eller, alternativt, (ii) kontakta vår kundtjänst i plattformens sektioner “Kontakta oss”.

UPPDATERING

Denna policy kan uppdateras regelbundet för att representera förändringar i vår behandling av personuppgifter. Vi kommer att publicera ett tydligt meddelande på webbplatsen för att meddela dig om alla betydande ändringar i vår policy och vi kommer längst ner i policyn att ange när den senast uppdaterades.

Senaste uppdatering: 12/2022

© 2022 – Dream Yacht Group – Rättigheter för hel eller delvis reproduktion kommer att förbjudas. Alla rättigheter förbehålls.

This site is registered on wpml.org as a development site.