Nous constatons que la langue de votre navigateur est définie sur le français, vous pouvez visiter la version française de notre site Web. Wir haben festgestellt, dass die Sprache Ihres Browsers auf Deutsch eingestellt ist. Hier können Sie die deutsche Version unserer Website besuchen. Abbiamo notato che la lingua del tuo browser è in italiano, per favore visita la versione in italiano del sito. Vi ser att din webbläsare är inställd på svenska som språk, vänligen besök den svenska versionen av hemsidan. Hemos detectado que tu idioma de navegación es el Español, por favor visita la versión española de nuestra web. We zien dat de taal van uw browser is ingesteld op Nederlands. Kies onze Nederlandse website om de voor u meest relevante informatie te lezen. We see that your browser language is set to British English, please choose our UK website to browse the most relevant content for you.
Amerika Mexico , Amerika La Paz , Mexico USA , Amerika Rhode Island , USA Atlantische Oceaan Bretagne , Atlantische Oceaan La Rochelle , Atlantische Oceaan Azië Thailand , Azië Bahama's Abacos , Bahama's Exumas , Bahama's Caribbean Amerikaanse Maagdeneilanden , Caribbean Antigua , Caribbean Belize , Caribbean Britse Maagdeneilanden , Caribbean Grenada , Caribbean Guadeloupe , Caribbean Martinique , Caribbean St. Maarten , Caribbean Indische Oceaan Seychellen , Indische Oceaan Middellandse Zee Frankrijk , Middellandse Zee Corsica , Frankrijk Côte d’Azur , Frankrijk Griekenland , Middellandse Zee Athene , Griekenland Corfu , Griekenland Kos , Griekenland Lavrion , Griekenland Lefkas , Griekenland Italië , Middellandse Zee Napels , Italië Sardinië , Italië Sicilië , Italië Kroatië , Middellandse Zee Dubrovnik , Kroatië Pula , Kroatië Šibenik , Kroatië Trogir , Kroatië Montenegro , Middellandse Zee Spanje , Middellandse Zee Balearen , Spanje Turkije , Middellandse Zee Scandinavië Zweden , Scandinavië Stille Oceaan Australië , Stille Oceaan Nieuw Caledonië , Stille Oceaan Tahiti , Stille Oceaan
Aanbevolen bestemmingen Britse Maagdeneilanden , Caribbean Griekenland , Middellandse Zee Italië , Middellandse Zee Kroatië , Middellandse Zee Seychellen , Indische Oceaan St. Maarten , Caribbean
Jachtcharters
Volledige Service
Cabin charters
Drijvende Villa's
Hoeveel dagen wilt u blijven?

We are searching over 800 boats to find your dream yacht charter...

Niet beschikbaar
Start datum
Geselecteerde data
Ontvang een prijsopgave

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DREAM YACHT CHARTER

Alle aanbiedingen zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van het boekingsbeleid van Dream Yacht Charter. De op deze website vermelde algemene voorwaarden zijn aan verandering onderhevig. Raadpleeg uw verkoopspecialist van Dream Yacht Charter voor de meest actuele voorwaarden en prijzen. Lokale belastingen en toeslagen kunnen van toepassing zijn. Alle prijzen werden op het moment van publicatie als correct beschouwd en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de beschikbaarheid op het moment van boeking.

ALGEMEEN

1. Algemeen
Deze Algemene voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst tussen Dream Yacht Charter (“DYC”) en de persoon/personen die voornemens zijn de boot te huren (“Huurder”), gezamenlijk “de partijen”, voor een Bareboat Charter van DYC met respect voor de rechten en plichten van alle partijen. Desalniettemin worden de partijen, de Boot, de periode en de prijs afzonderlijk op de verstrekte factuur vermeld. Door de aanbetaling op de voorgestelde factuur te betalen, gaat de Huurder akkoord met de hierin opgenomen voorwaarden.

2. Betalingsschema
a. Aanbetaling: 35% van het factuurbedrag, waarmee de boeking wordt bevestigd, direct na ontvangst van de factuur.
b. Resterende 65% van het factuurbedrag inclusief eventuele extra opties 70 dagen voor vertrek.

3. Bootlevering
DYC levert de boot alleen onder de volgende voorwaarden aan de Huurder:
a. Volledige betaling van enig saldo of borgsom die verschuldigd is door de Huurder,
b. Ondertekening door beide partijen van de leveringsverklaring (inventaris) van de Boot waarin de voorwaarden van de Boot en de uitrusting worden vermeld.
c. Ontvangst van de volgende documenten van de Huurder:
i. Kopie van het paspoort of identiteitskaar van de Huurder; en
ii. Lijst van alle bemanningsleden met namen en adressen
d. In het geval dat DYC van mening is dat de ervaring op zee van de Huurder en de bemanning ontoereikend is, behoudt DYC zich het recht voor om de charter te annuleren of te wijzigen en zal DYC de Huurder geen restitutie bieden voor betalingen die tot nu toe zijn gedaan. DYC kan aanbieden om op kosten van de Huurder een goedgekeurde schipper te leveren, indien beschikbaar. Indien een goedgekeurde schipper wordt verstrekt, mag de Huurder de schipper niet ontslaan voordat de charter is voltooid, behalve met toestemming van DYC. Als er geen schipper beschikbaar is, mag de Huurder de Boot gebruiken terwijl deze aan de kade ligt afgemeerd.
e. Soms kunnen operationele redenen ertoe leiden dat uw geboekte boot wordt vervangen en DYC behoudt zich het recht voor om een alternatief jacht aan te bieden. Als uw boot na boeking verandert, wordt u zo snel als redelijkerwijs mogelijk daarvan op de hoogte gebracht. U krijgt een boot aangeboden van gelijke of grotere omvang/specificaties en het verschil wordt niet extra in rekening gebracht als u wordt geüpgrade naar een duurdere jachtcategorie. Als het enige beschikbare alternatieve jacht goedkoper is, heeft u recht op restitutie van het prijsverschil.

4. Inleveren boot
a. De Boot wordt teruggebracht naar de Eindhaven op de datum en tijd zoals vermeld op de factuur van de Huurder.
b. Als de inlevering van de Boot wordt vertraagd door overmacht, zoals hieronder gedefinieerd, zal de inlevering zo snel mogelijk daarna worden uitgevoerd en in de tussentijd blijven de voorwaarden van de Overeenkomst van kracht, maar zonder boete of extra kosten voor de Huurder.
c. In geval van vertraging bij terugkomst stemt de Huurder ermee in om DYC de pro rata huurprijs plus 50% te betalen. Elke begonnen dag na de huurperiode wordt als een volledige dag beschouwd. Als de Huurder de Boot ergens anders achterlaat dan de gespecificeerde Eindhaven, stemt hij ermee in om DYC alle kosten en vergoedingen te betalen die zijn gemaakt om de Boot terug te brengen naar de gespecificeerde Eindhaven, evenals een pro rata compensatie voor de huurprijs voor het aantal dagen dat nodig is om de boot terug naar de basis te varen. Onder achterlaten wordt verstaan het langer dan 12 uur verlaten van de Boot.
d. Als de Huurder de Boot niet opnieuw aan de Eigenaar levert in de Eindhaven van de inlevering als gevolg van opzettelijke vertraging of wijziging van de reisroute stemt de Huurder ermee in om DYC de pro rata huurprijs plus 50% te betalen. Elke begonnen dag na de bevrachtingsperiode wordt als een volledige dag beschouwd. Indien de vertraging bij de inlevering meer dan vierentwintig (24) uur bedraagt, is de Huurder aansprakelijk voor het compenseren aan de Eigenaar voor enig verlies of schade die de Eigenaar zal lijden als gevolg van het buiten gebruik stellen van de Boot of de annulering of vertraging van levering onder een eventuele latere charter van de Boot.

5. Garanties en procedures van DYC
a. DYC verklaart, garandeert en verbindt zich ertoe dat de Boot bij Levering zal voldoen aan alle toepasselijke wetten en voorschriften van het land van registratie van de Boot en elk land binnen het Vaargebied, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle wetten en voorschriften met betrekking tot charters en alle documentatie, registratie, of douanewetten of -regelgeving, zodat de Boot rechtmatig kan worden gebruikt door de Huurder zoals hieronder bepaald. DYC stemt ermee in een boot in goede staat aan de Huurder te leveren.
b. De incheckprocedures beginnen op de starttijd van de charter. Bij het inchecken kan de Huurder de Boot vrij gebruiken zodra hij/zij de opleveringsverklaring heeft ondertekend en alle bootdocumenten heeft ontvangen.
c. Op de eerste en de laatste dag van de charter wordt een plaats in de DYC-jachthaven voorzien en inbegrepen in de boekingsprijs.
d. DYC beschouwt de generator, airconditioning en watermaker als aanvullende apparatuur en bepaalt de waarde van een niet-werkende generator, watermaker en/of airconditioning op € 500, of boegschroef op € 250, per charter en zal de pro rata waarde ter hoogte van dit bedrag terugbetalen in het geval van een storing.
e. DYC verbindt zich ertoe om uiterlijk 1 maand na de terugkeer van de Huurder te reageren op elke reclamatie die wordt ontvangen.

6. Vertegenwoordigingen en garanties van de Huurder
Indien de Huurder (of een lid van de bemanning) de Boot bestuurt, verklaart en garandeert de Huurder dat de Huurder ervaring heeft, indien van toepassing een vergunning heeft, en bekwaam is in het hanteren en besturen van een Boot van het type dat wordt genoemd in deze Overeenkomst en dat de Huurder voldoende praktische kennis heeft van zeemanschap, navigeren en verkeersregels om het volledige beheer over de Boot naar behoren uit te oefenen. De Huurder zal de Boot tijdens de huurperiode alleen laten besturen door een persoon die hiervoor gekwalificeerd is. De Huurder zal onmiddellijk het “Sailing Resume” invullen, dat beschikbaar is via de Snelkoppelingen en het Online reserveringssysteem van de verhuurder of wat wordt meegestuurd met de boekingsbevestiging.

7. Verantwoordelijkheden van de Huurder
a. Bij het inchecken en voordat de inventarislijst wordt ondertekend, controleert de Huurder of de boot en de uitrusting in goede staat verkeren en voldoen aan de minimumnormen. Op dit moment kan de Huurder bij DYC alles opmerken dat naar zijn/haar mening in strijd is met of lager is dan de normen zoals uiteengezet in de factuur. Aanvaarding door de Huurder bevestigt dat aan de leveringsverplichtingen van DYC is voldaan.
b. Bij levering zijn de Huurder en de bemanning volledig verantwoordelijk voor de Boot en voor eventuele schade aan eigendommen of letsel aan personen, inclusief derden. Indien door DYC een schipper ter beschikking is gesteld, blijft de Huurder verantwoordelijk voor de boot en het gedrag en het welzijn van de bemanning.
c. De Huurder stemt ermee in verantwoordelijk te zijn voor alle bemanningsleden en passagiers aan boord en bindt de bemanning en passagiers aan de hierin vermelde voorwaarden. De ingehuurde bemanning (schipper/hostess) is niet verantwoordelijk voor de veiligheid en het entertainment van eventuele kinderen aan boord. Solo zeilen (single-handed/ alleen) is niet toegestaan door Dream Yacht Charter voor bareboat charters.
d. De Huurder is verantwoordelijk voor al het onderhoud aan de boot tijdens de charter en zal alle lopende kosten betalen die worden gemaakt na levering van de boot, zoals liggelden, lokale belastingen, brandstof, water en voedsel.
e. Als hulp van buitenaf nodig is vanwege problemen met de boot zal de Huurder DYC onmiddellijk op de hoogte stellen voordat dergelijke kosten worden gemaakt, tenzij vertraging persoonlijk letsel of aanzienlijke materiële schade zou kunnen veroorzaken. De Huurder bewaart alle facturen en kwitanties betreffende reparaties, die DYC op de dag van terugkomst of zo spoedig mogelijk zal vergoeden. De Huurder zal alle redelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat de boot door een ander vaartuig wordt gesleept. Als slepen ondanks alle redelijke inspanningen toch nodig is, stemt de Huurder ermee in om met de kapitein van het andere vaartuig te onderhandelen en de prijs van het slepen vast te stellen voordat het slepen begint.
f. In geval van een ongeval waarbij een ander vaartuig is betrokken, dient de Huurder onmiddellijk contact op te nemen met DYC en de instructies van DYC op te volgen, ongeacht of de Huurder het DYC-schip en/of het andere vaartuig heeft beschadigd. De Huurder stemt ermee in om slechts het maximale aantal passagiers te vervoeren dat toegestaan is volgens de veiligheidsregels van de boot.
g. De Huurder stemt ermee in dat hij/zij geen koopwaar zal vervoeren of passagiers tegen betaling zal vervoeren of enige andere commerciële activiteit zal uitoefenen, zoals professionele visserij. Het uitlenen of verhuren van de boot is verboden.
h. De Huurder stemt ermee in de boot als een verantwoordelijk persoon te gebruiken en zich te houden aan alle wetten van de eilanden, inclusief maar niet beperkt tot de regelgeving voor vissen en diepzeevissen. De Huurder zal DYC vrijwaren van en tegen alle claims en juridische acties die voortvloeien uit of in verband staan met dit Contract wegens het niet naleven van die regels en voorschriften.
i. De Huurder erkent dat schepen alleen mogen deelnemen aan geselecteerde regatta’s die zijn goedgekeurd door DYC. Voor deelname aan een regatta kan een toeslag en een verhoogde borgsom gelden. Deelname aan regatta’s die niet door DYC zijn goedgekeurd, is ten strengste verboden.
j. De boot moet worden teruggebracht met alle uitrusting aan boord in dezelfde goede staat als bij vertrek en in goede schoonmaakomstandigheden op de gespecificeerde Einddatum en tijd en in de gespecificeerde Eindhaven.
k. De Huurder stemt ermee in om te betalen voor verlies of schade die niet door de verzekering wordt gedekt en die zich kan voordoen op of aan de Boot tot terugkeer. De Huurder blijft volledig verantwoordelijk voor de Boot tot de ondertekening van het uit-checkformulier en de definitieve ontscheping.
l. De Huurder stemt ermee in om binnen het goedgekeurde vaargebied te blijven zoals bepaald door DYC en/of door de wet. De Huurder stemt ermee in de haven of ligplaats niet te verlaten bij meer dan windkracht 6, of als deze windkracht wordt voorspeld, als de havenautoriteiten enige navigatie hebben verboden, als het vaartuig is beschadigd en niet is gerepareerd, en als er vitale apparatuur zoals motor, zeilen, tuigage, lenspomp, navigatieverlichting, ligplaatsuitrusting, kompas of beveiligingsapparatuur niet in goede staat verkeert, als de brandstofreserves niet voldoende zijn, en als in het algemeen de weersomstandigheden, de omstandigheden van de Boot of de bemanning de Boot of de bemanning in gevaar brengen. De Huurder stemt ermee in om alle navigatie- en route-instructies op te volgen die DYC hem/haar kan geven, vooral in geval van slecht weer.
m. De Huurder stemt ermee in om niet te varen na zonsondergang. De Huurder stemt ermee in om in het logboek van de Boot een dagelijkse vermelding op te nemen met daarin: de bestemmingshaven, de toestand van de Boot en de bemanning, elke verandering in bemanning, opeenvolgende posities/locaties, weersomstandigheden, gebruikte zeilen en werkingsuren van de motor.
n. Elke gelijkenis of afbeelding van u of uw gezelschap aan boord van uw gehuurde Boot die tijdens uw charter is vastgelegd, kan door DYC kosteloos worden gebruikt in alle media voor bonafide promotie- of marketingdoeleinden, inclusief maar niet beperkt tot promotiemateriaal van welke aard dan ook, zoals brochures, dia’s, videoshows, advertenties en internet.
Opmerking: Bij charters die korter duren dan 9 dagen en die vertrekken vanaf Côte d’Azur is het niet toegestaan om naar Corsica te varen. Bij charters van minder dan 15 dagen is het niet toegestaan om meer dan 200NM vanaf de vertrekbasis te varen, tenzij dit met voorafgaande toestemming van de basismanager gebeurt.

8. Borgsom/Eigen risico verzekering
Dream Yacht heeft een verzekering afgesloten voor de verhuurde boot en de huurder tegen alle accidentele schade, inclusief schade aan derden.
De diefstal of het verlies van persoonlijke eigendommen van de huurder en van alle opvarenden, evenals alle ongevallen waarvan zij het slachtoffer kunnen worden, zijn echter uitgesloten van de reikwijdte van deze verzekering.
In geval van welke schade dan ook, inclusief schade aan derden of diefstal, dient de huurder een vaarrapport te overleggen, zo nodig inclusief een verklaring met een reactie op de verklaring van de derde partij met de volledige contactgegevens van derden en hun eigen verzekeraars, en in alle gevallen de exploitant onmiddellijk op de hoogte te stellen. Het nalaten hiervan valt onder de bepalingen van artikel 13 “Vrijwillige Inbreuk”.
De door de Exploitant afgesloten verzekeringsdekking omvat een borgsom die ten laste komt van de huurder. Laatstgenoemde blijft dus zijn/haar eigen verzekeraar voor elk verlies of elke schade, inclusief schade veroorzaakt aan anderen, die niet door de verzekering wordt gedekt tot het bedrag van de borgsom zoals bepaald in de bijzondere contractvoorwaarden.
De huurder kan Dream Yacht Charter vragen om een verlaging van deze borgsom door middel van het betalen van de premie voor de reductie van het eigen risico; deze extra is verplicht voor een charter met schipper en op sommige bestemmingen die zijn aangegeven in de boekingsbevestiging.
In alle gevallen blijft een minimale borgsom zoals bepaald in de specifieke contractuele voorwaarden de verantwoordelijkheid van de huurder. De exploitant is niet verplicht om de huurder een vervangende boot te verstrekken of enige vergoeding te betalen in het geval van immobilisatie van de gehuurde boot als gevolg van onopzettelijke schade tijdens de charter.

9. Contract-annulering en wijzigingen
a. Als de Huurder meer dan 60 dagen voor de oorspronkelijke start van de charter annuleert, verliest de Huurder zijn/haar aanbetaling van 35%. Als de Huurder al heeft betaald voor extra opties zal DYC de Huurder deze kosten vergoeden.
b. Als de Huurder 59 dagen of minder voor de oorspronkelijke start van de charter annuleert, verliest de Huurder de volledige reissom (annuleringskosten 100%). Als de Huurder al heeft betaald voor extra opties, zal DYC de Huurder vergoeden, tenzij annulering binnen zeven dagen voor vertrek plaatsvindt. Indien annulering binnen zeven dagen plaatsvindt, wordt de betaling voor extra opties niet terugbetaald.
c. De Huurder heeft de mogelijkheid om zelf een annuleringsverzekering af te sluiten om eventuele verliezen te dekken die de Huurder kan lijden als de charter vóór uw vertrek wordt geannuleerd.
d. Wijzigingen in data en/of geboekte jachten zijn onderhevig aan de huidige prijzen. Wanneer Huurder wijzigt naar een goedkopere periode/goedkoper jacht, zullen annuleringskosten berekend worden over het prijsverschil tussen de oude boeking en nieuwe boeking.
e. Wijzigingen zijn op aanvraag en worden per boeking bekeken. Wijzigingskosten bedragen €50 per wijziging. Wijzigingen worden niet meer geaccepteerd binnen 10 weken voor vertrek.

De volgende annuleringskosten zijn van toepassing wanneer u uw Cabin Charter boeking voor vertrek annuleert:
• Tot 90 dagen voor uw oorspronkelijke vertrekdatum: 35% van de boothuur
• 89 – 60 dagen voor uw oorspronkelijke vertrekdatum: 50% van de boothuur
• 59 – 30 dagen voor uw oorspronkelijke vertrekdatum: 75% van de boothuur
• Binnen 30 dagen voor uw oorspronkelijke vertrekdatum: 100% van de boothuur

10. Overmacht
a. DYC is niet aansprakelijk voor verlies, schade of vertraging of tekortkoming in de uitvoering van deze overeenkomst als gevolg van overmacht, inclusief maar niet beperkt tot natuurrampen, brand, de elementen, epidemieën, oorlog (verklaard of niet verklaard), oorlogshandelingen, opstand, revolutie of burgertwisten, piraterij, burgeroorlog of vijandige actie, stakingen of meningsverschillen met arbeiders, daden van openbare vijanden, federale of staatswetgeving, regelgeving en voorschriften van overheidsinstanties die jurisdictie hebben of doen gelden in het gebied of van elke andere groep, organisatie of informele vereniging (al dan niet formeel erkend als een overheid), en elke andere oorzaak buiten de redelijke controle van DYC die voortzetting van de activiteiten onmogelijk maakt.
b. In het geval van vertraging of tekortkoming op basis van een hierboven beschreven gebeurtenis:
i. Alle betalingen voor de charter zullen worden gebruikt als credit op een toekomstige charter. Er wordt geen restitutie verleend.
ii. DYC zal met de Huurder samenwerken om een nieuwe charter te boeken op een andere Boot die voor de Huurder acceptabel is op een nieuwe locatie of op een nieuwe datum, of beide, op basis van beschikbaarheid en de voorkeur van de Huurder. Als de partijen op dat moment geen nieuwe charter kunnen boeken, blijft de (aan)betaling van de Huurder als een tegoed bij DYC en vervalt deze nooit.
iii. DYC is niet verantwoordelijk voor extra kosten die de Huurder oploopt als gevolg van wijzigingen in zijn/haar charter als gevolg van overmacht.

11. Extra vertragingen
a. Indien op de vertrekdatum de gehuurde boot of het equivalent niet beschikbaar is om een andere reden dan overmacht heeft de Huurder recht op de volgende opties, indien mogelijk:
i. Stel, indien mogelijk, de vertrekdatum uit en behoud de charterduur;
ii. Houd de einddatum van de charter op de factuur en de Huurder zal worden terugbetaald voor de tijd dat de Boot niet beschikbaar was op een pro rata basis van de huurprijs.
iii. Als de vertraging meer dan een kwart van de huurperiode bedraagt, kan de Huurder de overeenkomst met DYC annuleren en de huurprijs terugkrijgen.
b. De Huurder doet afstand van alle claims, schadevergoedingen, schulden, aansprakelijkheden, eisen, kosten, uitgaven, rente, rechtszaken en/of advocaatkosten als gevolg van een vertraging van de charterperiode.
c. Elke onderbroken of verkorte charter, en elke service die om welke reden dan ook niet wordt gebruikt door de Huurder, wordt niet gerestitueerd.

12. Overig
a. Toepasselijke wetgeving: Elke juridische actie die voortvloeit uit of verband houdt met dit contract zal worden beslecht in Port Louis, Mauritius.
b. Maritieme rechten: De Huurder zal geen maritiem retentierecht op, berging van of schuld op de Boot of het krediet van DYC aangaan of toestaan. De Huurder zal de Boot niet verlaten en geen bergingsovereenkomst aangaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DYC. De Huurder zal DYC vrijwaren van en schadeloos stellen tegen enige aansprakelijkheid voor enig maritiem retentierecht, berging of schuld die ontstaat m.b.t. de Boot of het krediet van DYC als gevolg van een handeling of nalatigheid van de Huurder.

13. Vrijwillige schending van contractuele bepalingen
De huurder of zijn/haar bemanning die opzettelijk een van de specifieke of algemene bepalingen van dit contract schendt, is verantwoordelijk voor het volgende als dit leidt tot bewezen schade aan Dream Yacht Charter:
a. Schade die niet gedekt wordt door de door Dream Yacht Charter afgesloten verzekering, ook bij totaal verlies van de boot,
b. Bij het veroorzaken van schade als gevolg van het opzettelijk verbreken van enige clausule van deze voorwaarden is de huurder aansprakelijk voor de kosten ter hoogte van driemaal de borgsom. Het recht op de Reductie Eigen Risico komt hiermee te vervallen.

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Dream Yacht Nederland gebruik van de garantieregeling VZR Garant. U kunt dit controleren via de deelnemerspagina van de website van VZR Garant. Binnen de grenzen van de Garantieregeling (te vinden op de website van VZR Garant) is de garantie van VZR Garant van toepassing. In de Garantieregeling leest u op welk (reis)aanbod de garantie van VZR Garant exact van toepassing is en wat deze garantie inhoudt. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Dream Yacht Nederland niet worden verleend, kunt u contact opnemen met VZR Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via [email protected] of +31 (0)85 13 07 630.

ALGEMENE VOORWAARDEN – CABIN CHARTER

1. Deze Algemene Voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst tussen Dream Yacht Charter (“DYC”) en de persoon (personen) die van plan zijn het schip of een deel van het schip te charteren (“Huurder”), (gezamenlijk “de partijen”), voor een Cabin charter van DYC met betrekking tot de rechten en plichten van alle partijen. Niettegenstaande het bovenstaande worden de partijen, de bestemming, de periode en de prijs afzonderlijk vermeld op de verstrekte factuur. Door de aanbetaling op de geboekte charter te betalen, gaat de huurder akkoord met de hierin opgenomen voorwaarden.

2. Alle verwijzingen naar “Huurder” omvatten alle passagiers, inclusief minderjarigen, die de persoon die deze overeenkomst aangaat vergezellen. Het aantal passagiers wordt voorafgaand aan de boeking verstrekt en een volledige passagierslijst wordt verstrekt bij inscheping (zie sectie 4 hieronder).

3. Betalingsschema.
1. Eerste aanbetaling: 35% van de huurprijs, waarmee de boeking wordt bevestigd
2. Resterende 65% van de charterprijs vereist 10 weken voor vertrek
Het is de huurder alleen toegestaan aan boord te gaan van de geplande charter onder de volgende voorwaarden:
• Volledige betaling van enig saldo dat verschuldigd is door de huurder ; en
• Aanlevering van de volledige passagierslijst met naam, kopie paspoort en geboortedatum van alle geboekte deelnemers.

4. De reis – Wat kunt u verwachten
4.1. De badkamer bestaat uit een wastafel, een douche, met mengkraan warm en koud water, mechanisch of elektrisch toilet. Neem contact op met uw boekingskantoor over de beschikbaarheid van airconditioning op uw schip.
4.2. De toewijzing van accommodaties gebeurt in volgorde van boeking, tenzij specifiek verzoek is gedaan op het moment van boeking en die hut op dat moment beschikbaar is. Alle specifieke verzoeken om een hut moeten schriftelijk aan DYC worden gedaan en DYC heeft het enige en absolute recht om een dergelijk verzoek in te willigen.
4.3. De charterprijs is inclusief eten, alleen schoonmaak van gemeenschappelijke ruimtes (de bemanning komt niet in de hutten van de passagiers), vaarbelastingen en alle kosten met betrekking tot het besturen van het schip, inclusief het gebruik van sportuitrusting aan boord, behalve zoals hieronder vermeld.
4.4. De dag van vertrek en terugkomst zijn inbegrepen in de duur van de reis zoals vermeld in het aanbod van DYC. De eerste en laatste dag van het charter zijn doorgaans korter dan een volledige dag en er wordt geen restitutie verleend.
4.5. De charterprijs omvat niet de huur van sportuitrusting die niet standaard aanwezig is op het jacht , excursies, maaltijden of drankjes buiten het jacht, toegang tot wifi of telefoondiensten, en evenmin zijn optionele fooien voor de bemanning inbegrepen.
4.6. Het jacht biedt geen games, media of andere entertainmentapparatuur.
4.7. Als het schip beschikt over airconditioning, zijn de standaard gebruikstijden voor airconditioning aan boord van ons wereldwijde Cabin charter programma van 08.00 uur tot 22.00 uur. Buiten deze uren wordt de airconditioning niet standaard gebruikt om het geluid van de generator tot een minimum te beperken. De generator en airconditioning kunnen buiten deze uren alleen worden gebruikt met schriftelijke toestemming van alle passagiers aan boord. Door akkoord te gaan met het gebruik van airconditioning buiten deze uren doet u afstand van alle rechten op claims als gevolg van lawaai aan boord in verband met de airconditioning en generator gedurende de nacht.
4.8. De Reder kan het comfort van de Passagiers niet garanderen in geval van slechte weersomstandigheden, het kan zijn dat de Kapitein de route moet aanpassen om zoveel mogelijk het zeilen in ongemakkelijke omstandigheden te vermijden.

5. Aanvullende opties
5.1. Drankjes die inbegrepen of niet inbegrepen zijn verschillen per bestemming. Vraagt u hiernaar bij boeking.
5.2. Excursiepakketten zijn op sommige bestemmingen beschikbaar tegen een extra vergoeding.
5.3. Huurders kunnen tegen een extra vergoeding luchthaventransfers toevoegen. Neem voor meer informatie contact op met DYC.

6. Garanties en procedures van DYC
6.1. DYC verklaart, garandeert en verbindt zich ertoe dat het schip bij inscheping zal voldoen aan alle toepasselijke wetten en voorschriften van de vlaggenstaat van het schip en elk land binnen het vaargebied, inclusief, maar niet beperkt tot, alle wetten en voorschriften met betrekking tot charters en alle documentatie, registratie, of douanewetten of -regelgeving, zodat het vaartuig rechtmatig kan worden gebruikt door de huurder zoals hieronder bepaald. DYC stemt ermee in een boot in goede staat aan de huurder te leveren.
6.2. DYC behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, een ander Vaartuig toe te wijzen voor de charter met accommodatie van vergelijkbare grootte en comfort, met dezelfde of vergelijkbare voorzieningen. Onze Cabin charters worden meestal uitgevoerd op catamarans van 54 tot 62 ft voor 12 gasten.
In het geval van een toegewezen jacht of jachten die aanzienlijk kleiner zijn, zal het aantal passagiers aan boord van elk vaartuig dienovereenkomstig worden verminderd.
6.3. Indien excursies of andere aanvullende diensten die door DYC worden aangeboden op het moment van de Charter niet beschikbaar zijn, zal DYC zich inspannen om vervangende excursies of andere aanvullende diensten aan te bieden die voldoen aan de normen van de Huurder, zonder extra kosten voor de Huurder. Mocht DYC niet in staat zijn vervangende diensten te leveren die voldoen aan de normen van de Huurder, dan zal DYC de Huurder de volledige waarde van de excursies of andere aanvullende diensten terugbetalen. Deze bepaling omvat niet het niet beschikbaar zijn van de charter zelf, die hieronder wordt besproken.

7. Verantwoordelijkheden van de huurder
7.1. Bij het inchecken en voorafgaand aan het ondertekenen van de veiligheidsbriefingcontrole, zal de huurder controleren of de accommodatie en uitrusting in goede staat verkeren en voldoen aan de minimumnormen. Op dit moment kan de huurder bij DYC alles noteren waarvan hij denkt dat het in strijd is met of lager is dan de normen zoals uiteengezet in de boekingsbevestiging. Aanvaarding door huurder bevestigt dat aan de verplichtingen van DYC voor inscheping is voldaan.
7.2. Bagage is beperkt tot tassen of koffers die in de hutten kunnen worden opgeborgen. Er wordt geen extra opslagruimte aangeboden.
7.3. De huurder is als enige verantwoordelijk voor alle persoonlijke voorwerpen, materieel en immaterieel, die aan boord van het schip worden gebracht. De huurder dient de nodige voorzichtigheid te betrachten met elektronische apparaten, telefoon, camera, camera, computer, in het bijzonder waterdichte behuizing gebruiken wanneer ze aan boord van een vaartuig worden meegenomen. DYC raadt af om kostbaarheden of grote sommen contant geld mee te nemen en wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van diefstal, beschadiging of verlies.
7.4. Als hoofdboeker stemt de huurder ermee in verantwoordelijk te zijn voor alle passagiers onder zijn reservering en bindt passagiers aan de hierin vermelde voorwaarden. Als er kinderen aan boord worden genomen, is de huurder volledig verantwoordelijk voor hun veiligheid, gedrag en amusement en geen enkel lid van de bemanning kan verantwoordelijk worden gehouden voor hun veiligheid of amusement.
7.5. De huurder zal DYC ten minste twee weken voor inscheping op de hoogte stellen van eventuele voedselallergieën of dieetwensen en DYC zal zijn best doen om aan het verzoek te voldoen.
7. 6. De huurder stemt ermee in het gebruik of bezit van drugs of illegale stoffen aan boord van het schip door leden van zijn gezelschap te verbieden en is volledig verantwoordelijk voor verlies of schade aan het schip als gevolg van een overtreding van de douaneregels of van toepassing zijnde Drugswetten. Als dergelijke stoffen worden gebruikt door of gevonden worden in het bezit van gasten, zal de kapitein de gasten aan land zetten in de volgende aanloophaven zonder restitutie van eventuele charterkosten.
7.7. De huurder stemt ermee in om slechts het aantal passagiers te vervoeren dat toegestaan is volgens de veiligheidsregels van de boot.
7. 8. Elke gelijkenis of afbeelding van u of uw gezelschap aan boord van uw gecharterde vaartuig dat tijdens uw charter is verkregen, mag door DYC kosteloos worden gebruikt in alle media voor bonafide promotie- of marketingdoeleinden, inclusief maar niet beperkt tot promotiemateriaal van welke aard dan ook, zoals brochures, dia’s, videoshows, advertenties en internet.

8. Rechten en verantwoordelijkheden van kapitein en bemanning.
8.1. De kapitein heeft de uiteindelijke bevoegdheid om te bepalen of gasten boven het eerder geïdentificeerde aantal gasten voor welke tijd dan ook aan boord moeten worden toegelaten.
8.2. Zonder afbreuk te doen aan enig ander rechtsmiddel van DYC, indien, naar het redelijke oordeel van de Kapitein, de Huurder of een van zijn Gasten een van de hierin vervatte bepalingen niet naleeft en als een dergelijk verzuim voortduurt nadat de Kapitein de nodige en specifieke waarschuwing heeft gegeven aan de Huurder, zal de kapitein DYC op de hoogte stellen en kan DYC de charter onmiddellijk beëindigen of de kapitein opdragen het jacht terug te brengen naar de thuishaven en bij een dergelijke terugkeer zal de charterperiode worden beëindigd. De huurder en zijn gasten zullen van boord gaan en de huurder heeft geen recht op restitutie van de boothuur.
8.3. Met name met betrekking tot het gebruik van watersportuitrusting die beschikbaar is op het vaartuig, heeft de kapitein de bevoegdheid om de huurder of één of al zijn gasten uit te sluiten van het gebruik van bepaalde watersportuitrusting als deze naar zijn redelijk oordeel niet bekwaam zijn, onveilig zijn, zich onverantwoordelijk gedragen of niet de nodige zorg tonen voor andere personen bij het bedienen van deze apparatuur.
8.4. De kapitein zal weigeren om passagiers te vervoeren die niet voldoen aan de voorschriften van de betrokken landen, personen van wie de handicap niet is gemeld op het moment van boeking, of elke passagier die weigert de veiligheidsinstructies te ondertekenen.
8.5. De Kapitein zal elke Passagier van boord laten gaan wiens gedrag andere Passagiers, bemanningsleden of het schip in gevaar zou kunnen brengen of ernstig ongemak zou kunnen veroorzaken, of wiens gezondheidstoestand onverenigbaar lijkt met de cruise. Het feit dat een mogelijke onverenigbaarheid van de gezondheid niet is ontdekt, betekent niet dat de acceptatie ervan wordt erkend.
8.6. DYC zal een verzekering verstrekken om de gecharterde boot te dekken tegen verlies of schade aan de romp, machines, uitrusting en uitrusting van het jacht, aansprakelijkheid jegens derden voor verlies of schade aan enig ander vaartuig of eigendom, verlies van mensenlevens of persoonlijk letsel. Persoonlijke bezittingen worden niet gedekt door de bovengenoemde verzekering. Aanvullende informatie is op aanvraag beschikbaar.
8.7. Huurders wordt geadviseerd om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten om eventuele verliezen te dekken als u uw charter vóór uw vertrek moet annuleren of om verliezen te dekken die niet anderszins door de bovenstaande verzekering worden gedekt. Neem contact op met Dream Yacht Charter als u hulp nodig heeft.

9. Contractannulering.
9.1. Als de huurder het contract meer dan 90 dagen voor de oorspronkelijke inschepingsdatum annuleert, bedragen de annuleringskosten 35% van de totale reissom.
9.2. Als de huurder tussen 89 en 60 dagen voor de oorspronkelijke inschepingsdatum annuleert, bedragen de annuleringskosten 50% van de totale reissom.
9.3. Als de huurder tussen 59 en 30 dagen voor de oorspronkelijke inschepingsdatum annuleert, bedragen de annuleringskosten 75% van de totale reissom.
9.4. Als de huurder minder dan 30 dagen voor de oorspronkelijke inschepingsdatum annuleert, bedragen de annuleringskosten 100% van de totale reissom.
9.5. Als huurder al heeft betaald voor extra opties, zal DYC de huurder deze kosten vergoeden.
9.6. Als de huurder niet aanwezig is op het moment van inscheping, zelfs als de no-show wordt veroorzaakt door vlucht- of andere transfervertragingen, wordt dit behandeld als een annulering van de reservering minder dan 30 dagen voor vertrek en verliest de huurder zijn volledige huursom. Als de huurder vertraging oploopt als gevolg van een door DYC georganiseerde luchthaventransfer, vervalt deze bepaling en zal DYC al het mogelijke doen om de huurder tijdig aan boord van het schip te krijgen.
9.7. Huurders wordt geadviseerd om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten om eventuele verliezen te dekken die de huurder kan lijden als de charter voor uw vertrek wordt geannuleerd.

10. Overmacht.
10.1. DYC is niet aansprakelijk voor verlies, schade of vertraging of tekortkoming in de uitvoering van deze overeenkomst als gevolg van overmacht, inclusief maar niet beperkt tot natuurrampen, brand, actie van de elementen, epidemieën, oorlog (verklaard of niet-aangegeven), oorlogszuchtige acties, opstand, revolutie of burgeroorlog, piraterij, burgeroorlog of vijandige actie, stakingen of meningsverschillen met arbeiders, daden van de openbare vijand, federale of staatswetten, regels en voorschriften van overheidsinstanties die jurisdictie hebben of doen gelden in de gebouwen of van elke andere groep, organisatie of informele vereniging (al dan niet formeel erkend als een overheid), en elke andere oorzaak buiten de redelijke controle van DYC die voortzetting van de activiteiten onmogelijk maakt.
10.2. In het geval van vertraging of falen van de uitvoering op basis van een hierboven beschreven gebeurtenis:
1. Alle betalingen voor de charter zullen worden gebruikt als krediet voor een toekomstige charter. Er wordt geen restitutie verleend.
2. DYC zal met de huurder samenwerken om een nieuwe charter te boeken op een ander schip dat de huurder goedkeurt, op een nieuwe locatie, of op nieuwe data, of beide, op basis van beschikbaarheid en de voorkeur van de huurder. Als de partijen op dat moment geen nieuwe charter kunnen boeken, blijft de (aan)betaling van de huurder als een tegoed bij DYC en vervalt deze nooit.
10.3. DYC is niet verantwoordelijk voor extra kosten die de charteraar moet maken als gevolg van wijzigingen in zijn charter als gevolg van overmacht.

11. Extra vertragingen
11.1. Indien op de vertrekdatum de gehuurde boot of gelijkwaardig niet beschikbaar is om een andere reden dan een geval van overmacht, heeft de Huurder recht op de volgende opties, indien mogelijk:
1. Stel, indien beschikbaar, de vertrekdatum uit en behoud de charterduur;
2. Houd de einddatum van de charter op de factuur en de huurder zal worden terugbetaald voor de tijd dat het schip niet beschikbaar was op een pro rata basis van de reissom.
11.2. Als de vertraging meer dan een kwart van de chartertijd bedraagt, kan de huurder de overeenkomst met DYC annuleren en de charterprijs terugkrijgen.
11.3. De huurder doet afstand van alle claims, schade, schulden, aansprakelijkheden, eisen, kosten, uitgaven, rente, rechtszaken en/of advocatenhonoraria als gevolg van een vertraging in de charter.
11.4. Elke onderbroken of verkorte charter, elke service die om welke reden dan ook niet door de huurder wordt gebruikt, wordt niet gerestitueerd.

12. Toepasselijke wetten
12.1. Toepasselijke wetten: Elke juridische actie die voortvloeit uit of in verband met dit contract zal worden berecht in Port Louis, Mauritius.
12.2. Scheidbaarheid. Als een bepaling in deze Algemene voorwaarden in enig opzicht ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal deze ongeldigheid, onwettigheid of niet-afdwingbaarheid geen enkele andere bepaling aantasten. Deze Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd alsof een dergelijke ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling nooit in deze overeenkomst was opgenomen.

13. Overeenkomst
13.1. Koppen. Beschrijvende kopjes zijn alleen voor het gemak en hebben geen invloed op of hebben geen invloed op de betekenis of constructie van enige bepaling van deze Overeenkomst.

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Dream Yacht Nederland gebruik van de garantieregeling VZR Garant. U kunt dit controleren via de deelnemerspagina van de website van VZR Garant. Binnen de grenzen van de Garantieregeling (te vinden op de website van VZR Garant) is de garantie van VZR Garant van toepassing. In de Garantieregeling leest u op welk (reis)aanbod de garantie van VZR Garant exact van toepassing is en wat deze garantie inhoudt. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Dream Yacht Nederland niet worden verleend, kunt u contact opnemen met VZR Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via [email protected] of +31 (0)85 13 07 630.

PERSONAL DATA PROTECTION

DREAM YACHT GROUP is responsible for the processing of your personal data obtained through the contracting process, which will be processed for the purposes of:

(i) Manage your booking

(ii) To manage your relationship with DYC.

(iii) If you give your express consent, to send you commercial communications related to the services provided by DYC.

You may also exercise your rights of access, rectification, deletion, opposition, limitation of processing and portability of your data as well as the right not to be subject to decisions based solely on automated processing contacting us.

If you need more information about how we process your data, you can consult the DYC Privacy Policy.

Likewise, in the Particular Conditions that are applicable in each case, the information relating to the different processing of your personal data that is carried out in addition to or differently from what is established in this clause will be determined.

LIABILITY

The supplier declares that it will be solely responsible for guaranteeing the rights of consumers in relation to the goods and services offered on the Website, as well as for everything arising from their purchase or contracting.

LEGISLATION AND JURISDICTION

These General Conditions are submitted to Spanish law, without prejudice to the application of mandatory rules of the user’s country of residence. Barcelona (Spain) courts shall be competent as regards any claim arising from a visit to the Website or linked to it, without prejudice however to any rights you may have, as a consumer buying products on our Website, under applicable law and in particular Regulation (EU) No 1215/2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, of 12 December 2012.

Likewise, if you are a consumer, you will be able to take advantage of the European Union’s online litigation platform, accessible through the website https://ec.europa.eu/consumers/odr

UPDATE

These General Conditions may be updated periodically to reflect changes in the use the Site. We will post a prominent notice on the Site to notify you of any significant changes to our General Conditions and will indicate at the bottom of the General Conditions when it was last updated.

Last update: October 2022.

© 2022 – DREAM YACHT GROUP – Total or partial reproduction rights will be prohibited. All rights reserved.

This site is registered on wpml.org as a development site.